Είστε εδώ

Τζοβανάκης Γιάννης, «[Έργο του Γιάννη Τζοβανάκη]», Το Τραμ, τχ. 9-10 (Οκτώβριος 1989), σ. 116