Είστε εδώ

Καφάογλου Ηλίας, «Στάσεις. Πεζογραφία. Νίκου Νικολαΐδη του Κύπριου, Το βιβλίο του Μοναχού, Αφήγημα, Κέδρος, Αθήνα 1987», Το Τραμ, τχ. 9-10 (Οκτώβριος 1989), σ. 109-111