Είστε εδώ

Καλούτσας Τάσος, «Στάσεις. Πεζογραφία. Ισαάκ Μπάμπελ, Στο υπόγειο και άλλες ιστορίες», Το Τραμ, τχ. 9-10 (Οκτώβριος 1989), σ. 111-113