Είστε εδώ

«Δώρα Αλμπέρτου, Η Ημέρα της Γυναίκας», Το Τραμ, τχ. 9-10 (Οκτώβριος 1989), σ. 108