Είστε εδώ

Ζήρας Αλέξης, «Στάσεις. Πεζογραφία. Δώρα Αλμπέρτου, Η Ημέρα της Γυναίκας, Αφήγημα, Εκδ. Οδυσσέας, Αθήνα 1987, σ.σ. 173», Το Τραμ, τχ. 9-10 (Οκτώβριος 1989), σ. 108-109