Είστε εδώ

Βέης Γιώργος, «Στάσεις. Ποίηση. Γιώργου Μαρκόπουλου, Η ιστορία του ξένου και της λυπημένης. Ποιήματα, Εκδ. Υάκινθος, Αθήνα 1987, σελ. 40», Το Τραμ, τχ. 9-10 (Οκτώβριος 1989), σ. 102-104