Είστε εδώ

Bernhard Thomas, «Στάσεις. Σκέψεις του Thomas Bernhard», Το Τραμ, τχ. 9-10 (Οκτώβριος 1989), σ. 95-102