Είστε εδώ

«Γιώργος Μαρκόπουλος, Η ιστορία του ξένου και της λυπημένης», Το Τραμ, τχ. 9-10 (Οκτώβριος 1989), σ. 102