Είστε εδώ

Škvorecký Josef, «Εις Σταλίνα», Το Τραμ, τχ. 9-10 (Οκτώβριος 1989), σ. 66