Είστε εδώ

Δανιήλ Γιώργος, «Ένας ομηρικός ύμνος στον Στάλιν!», Το Τραμ, τχ. 9-10 (Οκτώβριος 1989), σ. 65-66