Είστε εδώ

Κουβαράς Γιάννης, «Ποίηση και τηλέφωνο», Το Τραμ, τχ. 9-10 (Οκτώβριος 1989), σ. 67-70