Είστε εδώ

Leavitt David, «Ακτινοβολία», Το Τραμ, τχ. 9-10 (Οκτώβριος 1989), σ. 59-64