Είστε εδώ

Λαζαρίδης Σπύρος, «Στο πίσω μέρος», Το Τραμ, τχ. 9-10 (Οκτώβριος 1989), σ. 57-58