Είστε εδώ

Σταυρίδου Όλγα, «Τείχος στην οδό Ειρήνης», Το Τραμ, τχ. 9-10 (Οκτώβριος 1989), σ. 50