Είστε εδώ

Σταυρίδου Όλγα, «Κουμπελίδικη», Το Τραμ, τχ. 9-10 (Οκτώβριος 1989), σ. 51