Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Τραμ, έλληνες ζωγράφοι. Σταυρίδου», Το Τραμ, τχ. 9-10 (Οκτώβριος 1989), σ. 49