Είστε εδώ

Bernhard Thomas, «Η ανάσα (απόσπασμα)», Το Τραμ, τχ. 9-10 (Οκτώβριος 1989), σ. 41-45