Είστε εδώ

Ochs Hannelore, «Thomas Bernhard», Το Τραμ, τχ. 9-10 (Οκτώβριος 1989), σ. 40-45