Είστε εδώ

Ψάλτου Κατερίνα, «Thomas Bernhard. Βιογραφικό σημείωμα», Το Τραμ, τχ. 9-10 (Οκτώβριος 1989), σ. 45