Είστε εδώ

Κιζλάρης Γιώργος, «Η γίδα», Το Τραμ, τχ. 9-10 (Οκτώβριος 1989), σ. 39