Είστε εδώ

«Εκδόσεις Καστανιώτη. Κυκλοφορούν», Το Τραμ, τχ. 8 (Φεβρουάριος 1989), σ. 124