Είστε εδώ

«Γιώργος Β. Κάτος, Τα καλά παιδιά. Διηγήματα», Το Τραμ, τχ. 8 (Φεβρουάριος 1989), σ. (έσω οπισθόφυλλο)