Είστε εδώ

«Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, Ένα χαμένο γράμμα», Το Τραμ, τχ. 8 (Φεβρουάριος 1989), σ. 122