Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος ανασυνθέτει την ιστορία του Βασιλικού», Το Τραμ, τχ. 8 (Φεβρουάριος 1989), σ. 122