Είστε εδώ

Σφυρίδης Περικλής, «Σκαλωμαρία. Προοδευτικοί καλλιτέχνες», Το Τραμ, τχ. 8 (Φεβρουάριος 1989), σ. 105