Είστε εδώ

Κάτος Γιώργος, «Σκαλωμαρία. Ράδιο Αντένα», Το Τραμ, τχ. 8 (Φεβρουάριος 1989), σ. 104-105