Είστε εδώ

Δαρδανός Γιώργος, «Σκαλωμαρία. Το βιβλίο, χθες, σήμερα, το 1992», Το Τραμ, τχ. 8 (Φεβρουάριος 1989), σ. 105-107