Είστε εδώ

Σφυρίδης Περικλής, «Η 4η Έκθεση Γλυπτικής και Ζωγραφικής Καλλιτεχνών με Προβλήματα Όρασης -1988», Το Τραμ, τχ. 8 (Φεβρουάριος 1989), σ. 98-100