Είστε εδώ

Ζιάκα Μαρία, «[Πίνακας ζωγραφικής]», Το Τραμ, τχ. 8 (Φεβρουάριος 1989), σ. 97