Είστε εδώ

«Studio Copy», Το Τραμ, τχ. 8 (Φεβρουάριος 1989), σ. 100