Είστε εδώ

Καζάζη Σοφία, «Στάσεις. Εικαστικά. Μαρία Ζιάκα, Ζωγραφική και Χαρακτική», Το Τραμ, τχ. 8 (Φεβρουάριος 1989), σ. 97-98