Είστε εδώ

Carver Raymond, «Γείτονες», Το Τραμ, τχ. 8 (Φεβρουάριος 1989), σ. 43-47