Είστε εδώ

«Βιβλιοπωλείο Λοξίας», Το Τραμ, τχ. 8 (Φεβρουάριος 1989), σ. 42