Είστε εδώ

Χατζηκυριάκου Κώστας, «[Raymond Carver]», Το Τραμ, τχ. 8 (Φεβρουάριος 1989), σ. 47