Είστε εδώ

Ξόνογλου Δημήτρης, «Και εγένετο φως», Το Τραμ, τχ. 7 (Σεπτέμβριος 1988), σ. 126