Είστε εδώ

Σφυρίδης Περικλής, «Σκαλωμαρία. Σχόλια ενός κριτικίζοντος ιατρού για τη ζωγραφική του Δημήτρη Ξόνογλου», Το Τραμ, τχ. 7 (Σεπτέμβριος 1988), σ. 123-126