Είστε εδώ

Χαριζάνης Γιώργος, «Σκαλωμαρία. Αφιέρωμα στον ποιητή Χρήστο Μπράβο», Το Τραμ, τχ. 7 (Σεπτέμβριος 1988), σ. 126-127