Είστε εδώ

Κάτος Γιώργος, «Σκαλωμαρία. Πνευματική απουσία», Το Τραμ, τχ. 7 (Σεπτέμβριος 1988), σ. 122