Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Πειραματική Ομάδα Χορού Θεσσαλονίκης]», Το Τραμ, τχ. 7 (Σεπτέμβριος 1988), σ. 121