Είστε εδώ

Μυλωνά Άλεξ, «Ο καθρέφτης», Το Τραμ, τχ. 7 (Σεπτέμβριος 1988), σ. 119