Είστε εδώ

Καζάζη Σοφία, «Στάσεις. Εικαστικά. Μάρμαρο - Χρησμοί από την Άλεξ Μυλωνά», Το Τραμ, τχ. 7 (Σεπτέμβριος 1988), σ. 119-120