Είστε εδώ

Κάτος Γιώργος, «Στάσεις. Χορός. Πειραματική Ομάδα Χορού Θεσσαλονίκης», Το Τραμ, τχ. 7 (Σεπτέμβριος 1988), σ. 120-121