Είστε εδώ

Γαλάνης Δημήτρης, «Νεκρή φύση», Το Τραμ, τχ. 7 (Σεπτέμβριος 1988), σ. 118