Είστε εδώ

Το Τραμ, «[Τα τραμάκια]», Το Τραμ, τχ. 7 (Σεπτέμβριος 1988), σ. 22