Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Φωτογραφία]», Το Τραμ, τχ. 7 (Σεπτέμβριος 1988), σ. 21