Είστε εδώ

Ζαφειρίου Σταύρος, «Αραχτός κι έτσι», Το Τραμ, τχ. 7 (Σεπτέμβριος 1988), σ. 19-22