Είστε εδώ

Ψάλτου Κατερίνα, «[Hans Bender]», Το Τραμ, τχ. 6 (Μάιος 1988), σ. 32