Είστε εδώ

Χαριζάνης Γιώργος, «Στάσεις. Παρουσίαση. Αντώνης Μαλλιάρης», Το Τραμ, τχ. 4-5 (Ιανουάριος 1988), σ. 189-191