Είστε εδώ

Τηλε-μάχος, «Στάσεις. Τηλεόραση. Τηλεοπτικός λόγος. Ενιαίος φορέας», Το Τραμ, τχ. 4-5 (Ιανουάριος 1988), σ. 189