Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Στάσεις. Λεύκωμα. Ο άθλος του Βασίλη Τζανακάρη. Γιατί - 150 τεύχη. Ανθολόγιον ερωτικών και άλλων τινών αισθημάτων», Το Τραμ, τχ. 4-5 (Ιανουάριος 1988), σ. 191-192